Espectáculos > Campanyes Escolars

Campanyes Escolars

Els nostres espectacles i en concret, Big Drums, també estan creats per a formar part de les programacions per a campanyes escolars.

PROGRAMA DIDÀCTIC

Big Drums es basa en els següents objectius:

Descobrir les possibilitats musicals de la percussió
Conèixer i escoltar alguns instruments de percussió d’origen llunyà.
Comprendre la relació i coordinació bàsica entre ball i ritme, així com la seva capacitat de comunicar.
Els continguts que es proposen per al treball amb els alumnes són:

Conceptuals – Ball rítmic amb els peus: tap-dance (claqué) i sand-dance (ball sobre sorra). Què són i d’on provenen.

Instruments de percussió: Djembé, thioung, udú, calaix i big drums. Què són i d’on provenen.

Procedimentals: Coordinació entre música i moviment.

Audició i observació: Dels ritmes africans i dels balls d’origen afroamericà.

Actitudinals: Valoració de la música i del ball com a elements estètics, però també de comunicació i diàleg.

Interès: Per les propostes musicals i artístiques noves o poc conegudes.

.